استخراج خودکار بهترین خطوط حمایت و مقاومت

  اکسپرت Check_ZigZag_SR_AFSHARI با کمک روش اندیکاتور زیگزاگ و با به کارگیری متدهای پیشرفته تشخیص و ارزش گذاری، بهترین و با اهمیت ترین خطوط حمایت و مقاومت سهم بازار ایران و یا فارکس شما را تشخیص و به شما گزارش میدهد. با توجه به سطح اهمیت خطوط که به وسیله این برنامه مشخص میشود و همچنین فاصله قیمت سهم مورد نظر شما نسبت به خطوط حمایت و مقاومت ترسیم شده توسط …
ادامه مطلب